Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2009

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ – ΛΗΜΝΟΥ

Είναι σαφές ότι ο πεζόδρόμος της αγοράς της Μύρινας αποτελούσε πάντα το κέντρο της εμπορικής ζωής της Λήμνου, αλλά και ένα γραφικό - αυθεντικό κομμάτι της πόλης, συνδεδεμένο με την ιστορία της και την αρχιτεκτονική της ταυτότητα, καθώς συγκεντρώνει κάποια σημαντικά διατηρητέα κτίρια. Άλλωστε, με αυτά τα δεδομένα, το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης των όψεών της επελέγη από την Περιφέρεια ως συγχρηματοδοτούμενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι επίσης σαφές ότι κάθε δημόσιο έργο αυτού του τύπου θα έπρεπε να τύχει της ιδιαίτερης μέριμνας της πολιτείας, τόσο της Περιφέρειας που το πρότεινε και το εκτελεί, όσο και όλων των εμπλεκομένων δημοσίων υπηρεσιών και της Δημοτικής Αρχής που όφειλαν να ελέγξουν και επιβλέψουν επιμελώς τις ειδικές μελέτες, καθώς μάλιστα ο πεζόδρομος της αγοράς υπόκειται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας οφείλοντας αφενός να διατηρεί οπτική σχέση με το Κάστρο, μη παρεμποδίζοντας τη θέασή του και αφετέρου, να συνδέει αρμονικά τις νέες παρεμβάσεις με τα διατηρητέα κτίριά του (ευθύνες αντιστοίχως της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και Νεοτέρων Μνημείων).
Πόσο μάλλον που η ίδια η παρέμβαση αποκατάστασης και ανάδειξης των όψεών της είχε ως στόχο να αναβαθμίσει την εικόνα της Μύρινας και να αποτελέσει σημαντικό έργο προβολής για την ενίσχυση του τουρισμού της και για τη στήριξη των εμπορικών καταστημάτων της. Στο πλαίσιο αυτό άλλωστε, η Δημοτική αρχή, ζήτησε πολύ σωστά την ενεργό συμμετοχή των δημοτών - ιδιοκτητών ακινήτων και εμπόρων, οι οποίοι συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο, ανακαινίζοντας τα τελευταία χρόνια τις όψεις των ακινήτων τους.
Ποιο όμως ήταν το συνολικό αντικείμενο της παρέμβασης; Ο φωτισμός του δρόμου, η τοποθέτηση καλαίσθητων επιγραφών, η σκίαση και προστασία των όψεων και εισόδων των καταστημάτων, η επαναβαφή των προσόψεων σε παραδοσιακούς χρωματισμούς, η νέα δαπεδόστρωση του πεζόδρομου. Οι τέσσερις πρώτες παρεμβάσεις έχουν στο μέγιστο ποσοστό υλοποιηθεί, ενώ εκκρεμεί σήμερα κυρίως η εργασία της δαπεδόστρωσης.
Και όμως, οι μέχρι σήμερα εργασίες δεν τιμούν κανέναν. Ούτε την Περιφέρεια και τις εκάστοτε Δημοτικές Αρχές, την παλαιά που ενέκρινε τη μελέτη και τη νέα που υλοποίησε τα έργα, ούτε τις αρμόδιες Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και Νεοτέρων Μνημείων, ούτε το Πολεοδομικό Γραφείο Λήμνου και το ΣΧΟΠ, ούτε φυσικά και τον μελετητή. Αντιθέτως καθιστούν κάθε αρμόδιο, υπεύθυνο που δεν σταμάτησε εγκαίρως τα έργα, δημιουργώντας σήμερα ένα τετελεσμένο γεγονός πολύ δύσκολα αναστρέψιμο. Ένα τετελεσμένο που αποτελεί προσβολή για τον οικισμό και ανατροπή της μέχρι σήμερα φυσιογνωμίας του, που άντεξε την κακοποίηση μέχρι τον 21ο αιώνα καθώς, όπως δείχνουν οι επισυναπτόμενες φωτογραφίες:
τα σημερινά σκίαστρα συντίθενται από δύο συστήματα με τελείως διαφορετική αισθητική και λειτουργική προσέγγιση: Μία μοντέρνα, βιομηχανικής αρχιτεκτονικής και μία ψευδό- παραδοσιακή. Το κυρίαρχο σύστημα με τις σιδηρές σύγχρονες διατομές, δεν συνάδει με κανέναν τρόπο με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την κλίμακα του οικισμού και των κτιρίων που συνθέτουν τον δρόμο. Ιδιαίτερα προκαλεί στα σημεία που έρχεται σε άμεση επαφή είτε με διατηρητέα ή παραδοσιακά σεμνά κτίσματα προ του’23, είτε ακόμη με επιμέρους παραδοσιακά στοιχεία. Είναι σαφής δε η σχετική νομοθεσία. Επιπλέον, σημειώνεται ότι όταν ολοκληρωθεί το έργο και αναρριχηθούν τα φυτά, θα παρεμποδίζεται η θέαση του Κάστρου. Πέραν όμως αυτών, η όλη κατασκευή είναι ιδιαίτερα κακότεχνη ενώ οι προβλεπόμενες φυτεύσεις, σε ακανόνιστες υποδοχές, κρίνονται στις περισσότερες περιπτώσεις ανέφικτες. Τέλος επισημαίνεται ότι το σύνολο της κατασκευής θα απαιτήσει συστηματική συντήρηση και πρόσθετες πάγιες δαπάνες για τον Δήμο.
τα χρώματα των όψεων δεν συναρτώνται με τους παραδοσιακούς χρωματισμούς της Λήμνου τους οποίους εγκρίνει η αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία στα διατηρητέα τμήματά της. Αντιθέτως, εισάγει νέους χρωματισμούς, σε παστέλ αποχρώσεις, που δεν συνάδουν αλλά αντιθέτως αλλοιώνουν τον αυστηρό, λιτό χαρακτήρα της αρχιτεκτονικής του νησιού.
Αξιοσημείωτο πάντως είναι ότι ενώ από το περασμένο καλοκαίρι του 2008, διαφαινόταν το αποτέλεσμα των σταδιακά υλοποιούμενων εργασιών από πλευράς λειτουργικής -κατασκευαστικής και αισθητικής- και προβλημάτιζε ήδη την κοινή γνώμη και κάθε νοήμονα πολίτη της Μύρινας, ουδείς αρμόδιος -φορέας ή άτομο- θορυβήθηκε. Αντίθετα, τα έργα εκτελέσθηκαν χωρίς να γίνουν δείγματα των τυπικών κατασκευών που θα μπορούσαν ίσως έγκαιρα να τύχουν βελτιώσεων. Ως εάν έπρεπε τα κονδύλια να απορροφηθούν πάση θυσία, ανεξαρτήτως αποτελέσματος...
Η αγορά το μόνο που χρειαζόταν ήταν μία λιθόστρωτη δαπεδόστρωση ανάλογη με εκείνη που υπήρχε παλαιότερα και σήμερα εκτελείτε επιτυχώς σε άλλα σημεία του οικισμού, τον αυστηρό έλεγχο της κυκλοφορίας ώστε να διατηρεί τον ήπιο και ελκυστικό για το εμπόριο χαρακτήρα του πεζόδρομου που πάντα είχε, καθώς και έναν επιμελή φωτισμό με την υπογειοποίηση της καλωδίωσης.
Η τοποθέτηση καλαίσθητων και μη φωτεινών επιγραφών, ο χρωματισμός των όψεων και η τοποθέτηση σκιάστρων, θα μπορούσαν κάλλιστα να γίνουν -όπου χρειαζόταν- απευθείας από τους ιδιώτες, με την εποπτεία των αρμοδίων υπηρεσιών. Το αποτέλεσμα θα ήταν σίγουρα επιτυχέστερο, λιγότερο δαπανηρό και θα ανταποκρινόταν σε πραγματικές ανάγκες των καταστηματαρχών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω δεδομένα και:
επειδή το θέμα κρίνεται ως πρωτεύον για την ποιότητα του οικισμού και για τη διατήρηση της παραδοσιακής του φυσιογνωμίας και κλίμακας,
επειδή η σημερινή λύση υποβαθμίζει την Αγορά και μπορεί να αποτελέσει κακό προηγούμενο και ανεπίτρεπτο δείγμα γραφής δημοσίου έργου προβολής, χρηματοδοτούμενο από ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά και,
επειδή οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες είναι εκείνες που πρώτες -ως ελεγκτικές αρχές- οφείλουν να εφαρμόζουν την ισχύουσα νομοθεσία και να διαφυλάσσουν τη πολιτιστική αξία και τη μνήμη ενός χώρου,
ζητούμε από αυτές τις ίδιες αρμόδιες αρχές (δηλαδή Περιφέρεια, Δημοτικό Συμβούλιο, αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων και Νεοτέρων Μνημείων, Πολεοδομικό Γραφείο, ή και όποιες άλλες έχουν εμπλακεί με το έργο), αφού μελετήσουν προσεκτικά το φάκελο και την καλή εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τη μελέτη, να διερευνήσουν αν υπάρχει η δυνατότητα -έστω και την ύστατη αυτή στιγμή- θαρραλέας λύσης για την επούλωση της ζημιάς και την πραγματική αποκατάσταση της όψης της Αγοράς. Μία τέτοια κίνηση πιστεύουμε ότι θα έδειχνε κοινωνική ευαισθησία και εγρήγορση στα θέματα του χώρου, θέματα που καθορίζουν την ελκτικότητά του, αλλά και την καθημερινή ποιότητα της ζωής μας, διαμορφώνοντας τη μνήμη του τόπου.
Σε μία τέτοια περίπτωση, η Ανεμόεσσα θα ήταν αρωγός με όποια μέσα διαθέτει.
Παράλληλα, ζητούμε να δοθεί από όλους και εγκαίρως η δέουσα προσοχή στις προβλεπόμενες δαπεδοστρώσεις της Αγοράς και στις ευρύτερες διαμορφώσεις στο Λιμάνι. Και αυτό για να αποφευχθούν αντιστοίχου ποιότητας παρεμβάσεις.
Ελπίζουμε ότι η επιστολή αυτή θα συμβάλλει και στη καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων που συνδέονται άμεσα με την εικόνα της πόλης και τη ζωή μας, αλλά και με την προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων,.-
Με εξαιρετική εκτίμηση
Ο Πρόεδρος Η Γεν.Γραμματέας
Σπύρος Ε.Ζούρος Μένη Α.Γναρδέλη
Επισυναπτόμενα: Φωτογραφίες της αγοράς σήμερα, όπου
γίνεται εμφανής η σχέση των νέων κατασκευών με τον υφιστάμενο
ιστό και το κάστρο, καθώς και η ποιότητα της κατασκευής. Επίσης
είναι ορατή η πληθώρα και ανακολουθία των φωτιστικών σωμάτων.-
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
κ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ,Υπ. ΕΜΠ.ΝΑΥΤ-ΑΙΓΑΙΟΥ-ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛ, Αθήνα,
κ. ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Αθήνα,
κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, Αθήνα,
κ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Αθήνα,
κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΩΑΝΝΟΣ, Γ.Γραμ. ΥΠ. ΕΜΠ.ΝΑΥΤ.-ΑΙΓΑΙΟΥ-ΝΗΣ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,Αθήνα
κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΣ , Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη,
κ. ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, Νομάρχης Λέσβου, Μυτιλήνη,
κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΓΚΑΣ, Επαρχος Λήμνου, Μύρινα,
κ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΛΙΑΣ, Προϊστάμενος Πολεοδομικού Γραφείου, Μύρινα,
Σ.Χ.Ο.Π., Μύρινα,
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ, Τμ.ΒΑ Αιγαίου, Μυτιλήνη
Κ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟϊΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, Μυτιλήνη,
14η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, Μυτιλήνη
ΕΦΟΡΕΙΑ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, Μυτιλήνη,
κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ-ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ, Βουλευτής Λέσβου, Αθήνα,
κ. ΝΙΚΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ, Βουλευτής Λέσβου, Αθήνα,
κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ, Βουλευτής Λέσβου, Μυτιλήνη,
κ. ΝΑΣΟΣ ΣΚΑΜΑΓΚΗΣ, Δήμαρχος, Μύρινα
κ. ΝΙΚΟΣ ΚΡΙΑΡΗΣ, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, Μύρινα,
κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΓΑΣ, Αντιδήμαρχος Μύρινας, Μύρινα,
κ. ΓΩΡΓΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑΣ, Αντιδήμαρχος Μύρινας, Μύρινα
κ. ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ, Νομαρχιακός Σύμβουλο, Μύρινα
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ
ΥΠ.ΑΙΓΑΙΟΥ/ Γραφείο Προστ.Περιβάλλοντος και Αρχ.Κληρονομιάς, Μύρινα,
κ. ΝΙΚΟΣ ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ, πρ. Δήμαρχος Μύρινας, Οδοντίατρος, Μύρινα,
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ-ΕΚΠ.-ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ, ΜΕΑΣ, Μύρινα
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΗΜΝΟΥ, Μύρινα,
κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Αρχιτέκτονας, Μύρινα,
κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΙΣΚΟΣ, Πολ.Μηχανικόσ, Μύρινα,
κα. ΤΟΥΛΑ ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΥΔΗ-ΠΕΡΠΕΡΙΔΗ, Αρχιτέκτονας, Μύρινα,
κα ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΒΒΙΑ, Αρχιτέκτονας, Μύρινα,
κ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Πολ.Μηχανικός, Επαρχείο Λήμνου, Μύρινα,
κ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Πολ.Μηχανικός, Μύρινα,
κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ, Αρχιτέκτονας, Μύρινα
κα ΝΑΣΙΑ ΚΟΥΜΑΡΑ, Αρχιτέκτονας, Μύρινα
κ. ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΑΛΗΣ, Εφημερίδα ΛΗΜΝΟΣ, Μύρινα,
κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Εφημερίδα ΛΗΜΝΙΑΚΟ ΒΗΜΑ, Μύρινα,
κ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Εφημερίδα ΛΗΜΝΙΑΚΗ ΓΗ, Μούδρος,
κ. Ε. ΣΤΑΜΑΤΕΡΗ, Εφημερίδα ΛΗΜΝΙΑΚΗ ΦΩΝΗ, Μύρινα,
κ. ΝΙΚΟΣ ΨΑΡΡΟΣ, Εφημερίδα ΤΑ ΛΗΜΝΙΑ, Μύρινα,
Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ, Μυτιλήνη,
Εφημερίδα ΑΙΟΛΙΚΑ ΝΕΑ, Μυτιλήνη,